Jordens udvikling
Virkelighedens Jurassic Park
Dinosaurer i Danmark?
Dinosaurer
Planteædere
Kødædere
Dinosaurernes modstandere i vandet
Flyveøgle forude
Men var de da alle sammen store?
Verdens første fugl
Dinosaurernes udryddelse

Jordens udvikling

Jorden. Foto: NASA

Jordens udvikling og livets opståen er blandt de emner, som forskere har studeret altid.

Alligevel ved vi ikke så meget andet, end at det har taget mange millioner år at få Jorden til at se ud, som den gør i dag.

Rejsen fra verdens opståen til i dag er lang og spændende.

Den går lige fra det første spirende liv i havet over de hidtil største dyr, dinosaurerne, til de første opretgående mennesker.

Den første periode i livets udvikling

Nogle af de ældste spor af liv, man har fundet, er 3.500 millioner år gamle. Det er forstenede bakterier, der er aflejret i nogle bjergarter i Australien.

Stromatolit.
I disse stenagtige puder findes de
bakterier, der er nogle af de
ældste beviser på liv.
Foto: Chung Ooi Tan, Shutterstock

Disse bakterier kan lave føde fra vand og kuldioxid ved hjælp af fotosyntese.

Derfor mener mange, at livet opstod i vandet.

Den periode, hvor livet opstod, kaldes for den Prækambriske periode.

Den startede for 4.567 millioner år siden og sluttede igen for 542 millioner år siden.

I denne lange periode var det eneste liv de encellede bakterier, der er fundet spor af i blandt andet Australien. Hen imod slutningen af perioden opstod der flercellede havdyr, som man har fundet forsteninger af.

Anden etape

Den anden store periode i Jordens udvikling kaldes for Palæozoikum. Den varer 291 millioner år. I den første del af perioden eksploderer antallet af flercellede dyr i havene. Senere udvikles de første landplanter og de første landdyr.

Pangaea.
Superkontinentet Pangaea.
Tegning: Hakon Lund Jensen

De første dyr, der forlader vandet til fordel for at leve på land, er slet ikke så stærke, som dem vi kender i dag.

De første krybdyr stammer ligeledes fra denne periode.

I slutningen af perioden, altså for 299 millioner år siden, så verden helt særlig ud.

Her blev der nemlig dannet et stort superkontinent, så alt land i verden hang sammen.

Dette kontinent blev kaldt Pangaea.

På mystisk vis endte perioden med, at de fleste dyr blev udryddet.

De store dinosaurers tid

Tiden fra 251-65 millioner år siden kaldes for Mesozoikum. Denne periode er mest kendt for de gigantiske dyr, dinosaurerne, der levede på Jorden i dette tidsrum.

Perioden kan inddeles i tre mindre tidsrum: Trias-, Jura- og Kridttiden. Inden for disse opstår de første pattedyr. Det er dog alligevel de store planteædende dinosaurer, såvel som rovdinosaurerne, der vækker mest opsigt. Som vi ved, ender perioden med, at dinosaurerne uddør.

Jordens geologiske tider - tiderne skifter.
Animation: Line Rom Lange

Frem mod i dag 

Tiden fra dinosaurernes udryddelse for 65 millioner år siden og frem til år 0 kaldes for Kænozoikum. Selvom dinosaurerne er blevet udryddet, er der visse krybdyr, der har overlevet. De har det godt, så der bliver flere og flere af dem.

På samme måde vokser antallet af pattedyr. Omkring fem millioner år før vor tid bliver Nord- og Sydamerika forbundet. Det betyder, at dyrene kan vandre imellem kontinenterne.

Livets udvikling kan skildres som en snegl.
Livets udvikling kan skildres som en snegl.
Tegning: Line Rom Lange

I Afrika opstår det første menneskeagtige væsen, og det kommer til at danne udgangspunkt for menneskeslægten, som den ser ud i dag.

Fra omkring to millioner år før vor tid kommer verden mere og mere til at ligne den, vi kender i dag.

Der er en lang række istider, men imellem disse udvikler de første moderne mennesker sig, og de fleste store og mærkelige dyr uddør.

 transperant spacergif
Print siden
Send til arkivet
Søg i Leksikon
ikon til faktaboksen - sidens indhold Den første periode i livets  udvikling
ikon til faktaboksen - sidens indhold Anden etape
ikon til faktaboksen - sidens indhold De store dinosaurers tid
ikon til faktaboksen - sidens indhold Frem mod i dag
Standard ikon til faktabokslink Livet begynder
Standard ikon til faktabokslink Betingelser for liv
Standard ikon til faktabokslink De første spor af liv
Standard ikon til faktabokslink Jordens udvikling - Læs let
Standard ikon til faktabokslink Hvad viser kortet?
 transperant spacergif